Tags

Châu Âu tiêu thụ nhiều thủy sản hơn vì nhập khẩu cá thịt trắng tăng lên

30/10/2017

Một nghiên cứu được phát hành bởi nhóm các nhà chế biến Châu Âu đã phát hiện rằng nhập khẩu cá thịt trắng và thủy sản khác của khu vực này đã tăng lên trong năm 2016 vì người tiêu dùng ăn đang ăn nhiều cá hơn.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam