Tags

Nhu cầu của Trung Quốc duy trì giá cao cho tôm Việt Nam

04/09/2017

Một sự thâm hụt sản lượng của tôm Trung Quốc năm nay cho thấy người mua toàn cầu bắt đầu sớm và thiết lập duy trì giá chặt chẽ cho phần còn lại của năm 2017 theo nhà chế biến tôm lớn ở Việt Nam là công ty thủy sản Minh Phú và Công ty Quốc Việt.

Chính phủ sẽ giúp đỡ các nhà chế biến tôm và nông dân đạt 10 tỉ USD xuất khẩu

Chính phủ Việt Nam sẽ giúp các hộ nuôi tôm và các nhà chế biến đạt được mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 3,6 tỷ đô la so với năm ngoái theo giám đốc thương mại của một nước xuất khẩu lớn nói.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng của Việt Nam, đã đưa ra cam kết của chính phủ để đạt được mức xuất khẩu tôm này, có nghĩa là chính phủ sẽ đứng sau ngành này, ông Ngô Quốc Tuấn của công ty thủy sản Quốc Việt nói trong Hội nghị Thị trường Hải sản Toàn cầu năm 2018 ( GSMC).

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam