Tags

Nhu cầu của Trung Quốc duy trì giá cao cho tôm Việt Nam

04/09/2017

Một sự thâm hụt sản lượng của tôm Trung Quốc năm nay cho thấy người mua toàn cầu bắt đầu sớm và thiết lập duy trì giá chặt chẽ cho phần còn lại của năm 2017 theo nhà chế biến tôm lớn ở Việt Nam là công ty thủy sản Minh Phú và Công ty Quốc Việt.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam