Tags

Nhu cầu của Trung Quốc duy trì giá cao cho tôm Việt Nam

04/09/2017

Một sự thâm hụt sản lượng của tôm Trung Quốc năm nay cho thấy người mua toàn cầu bắt đầu sớm và thiết lập duy trì giá chặt chẽ cho phần còn lại của năm 2017 theo nhà chế biến tôm lớn ở Việt Nam là công ty thủy sản Minh Phú và Công ty Quốc Việt.

Vietfish 2017: Minh Phú đầu tư vào cây đước, tự động hóa

31/08/2017

Giám đốc điều hành Vĩnh Hoàn thúc giục ngành cá nắm lấy thay đổi

Trong suốt các cuộc họp về ngành cá tổ chức bên lề Vietfish 2017 Giám đốc điều hành Nguyễn Tâm của Vĩnh Hoàn đã thúc giục ngành để nắm lấy hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa trong một nổ lực cải thiện doanh số.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam