Tags

Giá cá tra nguyên liệu tăng lên so với tháng 7 và 8

 Nhìn chung giá cá tra nguyên liệu hiện nay có nhích lên so với tháng 7 và 8, dao động ở mức từ 19.000 – 20.500 đồng/kg.             

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam