Tags

ICCAT nâng hạn ngạch cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương lên 36,000 tấn vào năm 2020

22/11/2017

Hội đồng đồng quốc tế bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương (ICCAT) đã gia tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh ở Đại Tây Dương cho những năm sắp tới trong khi họ đã thất bại trong một thỏa thuận về các biện pháp mới nhằm qui định đánh bắt cá ngừ ở Đại Tây Dương theo các nguồn tin trong buổi họp ICCAT tại Marrakesh vào ngày 21/11.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam