ICCAT nâng hạn ngạch cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương lên 36,000 tấn vào năm 2020 Thị trường - Xúc tiến thương mại - 05:18 03-12-2017

22/11/2017

Hội đồng đồng quốc tế bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương (ICCAT) đã gia tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh ở Đại Tây Dương cho những năm sắp tới trong khi họ đã thất bại trong một thỏa thuận về các biện pháp mới nhằm qui định đánh bắt cá ngừ ở Đại Tây Dương theo các nguồn tin trong buổi họp ICCAT tại Marrakesh vào ngày 21/11.

Hội thảo này bắt đầu từ tuần rồi và kết thức vào ngày 21/11.Tổng các hạn ngạch đánh bắt của cá ngừ vây xanh ở Đại Tây Dương và Biển Địa Trung Hải sẽ dần dần được tăng lên từ 22,705 tấn thành 36,000 tấn trong năm 2020.

Hạn ngạch này đã được thiết lập với 28,000 tấn cho năm 2018, 32,000 tấn cho năm 2019 và 36,000 tấn cho năm 2020 (xem bảng bên dưới).

Trong năm 2018 và 2019 hội đồng này có thể phân chia trữ lượng tài nguyên chưa định vị cho năm 2019 và 2020 để bù đắp cho tình hình hàng dự trữ.

Một số đại diện của các công ty đánh bắt tham gia hội nghị đã bày tỏ sự hài long về sự gia tăng hạn ngạch này. Tuy nhiên các tổ chức phi chính phủ (NGO) nói rằng những quyết định này có thể là một thoái trào to lớn đối với việc phục hồi cá ngừ vây xanh.

Các bên đã chọn làm ngơ thực tế rằng cả cá ngừ vây xanh phương đông và phương tây vẫn chưa được phục hồi toàn diện và thay vì áp dụng hạn ngạch được kỳ vọng dẫn đến việc sụt giảm cho tương lai thấy trước theo tuyên bố của Tổ Chức Vận Động Vì Môi Trường Biển (Pew)

Thay vì cho phép nguồn dự trữ cá ngừ vây xanh tiếp tục tăng trưởng thì ICCAT đã áp dụng một hàng ngạch cá ngừ vây xanh Địa Trung Hải và miền đông Đại Tây Dương là hạn ngạch cao nhất đạt kỷ lục thậm chí cao hơn khi nguồn dự trữ bị khủng hoảng trong năm 2018 và hạn ngạch của miền tây là cao nhất bao năm qua theo tổ chức Pew nói.

Khoa học đề xuất cả hai hạn ngạch sẽ dẫn đến sự sụt giảm rất nhiều thậm chí mặc dù kể cả hàng dự trự được xây dựng lại và hạn chót xây dựng lại cá ngừ vây xanh miền tây đã đi qua một năm theo tổ chức NGO này bổ sung.

Theo Tổ Chức Thiên Nhiên và Quỹ Hoang Dã Thế Giới (WWF) “ICCAT đã chọn lợi nhuận kinh tế ngắn hạn khi chúng tôi đã hy vọng vào một vinh quang bảo tồn dài hạn” theo giám đốc dự án nghề cá của tổ chức NGO này Alessandro Buzzi nói.

Tây Ban Nha hối tiếc rằng một thỏa thuận đã không đạt được để thay thế kế hoạch phục hồi cho cá ngừ vây xanh ở Miền đông Đại Tây Dương và Địa Trung Hải như báo cáo của hội đồng khoa học ICCAT của hội nghị cuối tháng 10 đã đề xuất theo bộ nghề cá Tây Ban Nha nói trong một lưu ý.

Đề xuất này của Ủy Ban Châu Âu mà đụng chạm với nhiều bên kí kết khác đã bị từ chối vì thế nó được quyết định trì hoãn công trình áp dụng dự án quản lý này cho tới hội nghị năm 2018 theo bộ này nói.

Tuy nhiên việc gia tăng tổng hạn ngạch đánh bắt là tích cực theo bộ của Tây Ban Nha nói lưu ý rằng hạng ngạch của Tây Ban Nha sẽ tăng 46% suốt 3 năm.

Cá ngừ nhiệt đới

Không có thỏa thuận nào về cá ngừ nhiệt đới đạt được bên cạnh việc thiết lập lệnh cấm vứt bỏ đối với nghề vây theo các nguồn tin tham gia hội nghị.

“Theo nguyên tắc nó sẽ không có tác động lớn vì phần lớn tàu cá đi theo thực hành tốt của Tổ Chức Bền vững Thủy Sản Quốc Tế (ISSF) mà đã cấm vức bỏ trong năm hơn rồi” theo Raul Garcia thuộc tổ chức WWF.”Có thể nó sẽ chỉ ảnh hưởng một số tàu đánh bắt mà không cam kết với ISSF, Garcia bổ sung.

Hạn ngạch cá ngừ mắt to và vây vàng đã duy trì không thay đổi với 110,000 tấn và 65,000 tấn tương ứng.

Đối với cá ngừ nhiệt đới thì hội đồng này đã đồng tình chuyển cuộc tranh luận này vào một buổi hội nghị mà sẽ diễn ra sau đánh giá cá ngừ mắt to trong quí đầu năm 2018 theo bộ nghề cá Tây Ban Nha nói trong một lưu ý.

Nhiều cá con đã bị đánh bắt bằng nghề lưới vây cùng với các thiết bị đánh bắt thu hút cá FADs là vấn để đã không được giải quyết theo quan chức kỳ cựu của tổ chức Pew Paulus Tak.Cá ngừ nhiệt đới đã bị vượt đánh bắt và hạn ngạch này chắc sẽ tiếp tục bị vi phạm ông bổ sung.

Cá ngừ nhiệt đới chắc sẽ là một chủ đề then chốt của cuộc thảo luận tại hội nghị của ICCAT trong tháng 11 năm 2018 mà sẽ diễn ra tại Croatia theo Tak.

 “Nó đã là một cơ hội khác bị bỏ lỡ đối với ICCAT để đảo ngược xu hướng đi xuống ở cả hai quần thể “ ông nói.

WWF cũng rất quan tâm rằng không có quyết định nào được thực hiện nhằm ngăn chặn vượt đánh bắt cá ngừ nhiệt đới làm suy yếu các dự án hiện tại đối với cá ngừ mắt to và cá ngừ vây vàng không được xem trọng bởi các quốc gia.

Tổ chức NGO này kêu gọi việc áp dụng thực hành tốt nhất toàn cầu để giảm thiểu tử vong của cá con liên quan đến FAD và đánh bắt không chủ ý.Thêm vào đó họ yêu cầu nhiều nhà quan sát hơn đối với người đánh bắt bằng dây câu dài và để kiểm soát manh mẽ ở chuyển tải trên biển để chống đánh bắt phi pháp.

Cá mập

Không có hành động nào được thực hiện để giới hạn việc đánh bắt nguồn dự trự miền nam của cá mập vây ngắn mako chống lại đề xuất lệnh cấm nghề cá toàn diện.

Hội đồng này trình bày rằng cá mập vây ngắn mako được bắt sống sẽ cần thiết được thả ra trong khi các tàu cá sẽ không thể giữ lại những con cá chết ngẫu nhiên theo bộ của Tây Ban Nha.

“Quy định này ban ra một yêu cầu thu thập thông tin về những trùng hợp này mà sẽ cho phép cải thiện thông tin sinh học của nguồn dự trữ mà sẽ được sử dụng cho một cuộc đánh giá toàn diện trong năm 2019” theo bộ của Tây Ban Nha nói.

WWF đã bị mất tinh thần rằng ICCAT đã không thiết lập giới hạn đánh bắt cho cá mập khi quần thể này có nguy cơ sụp đổ. Thế nhưng họ đã nhận ra rằng kế hoạch được áp dụng cho cá mập mako Bắc Đại Tây Dương có thể là một bước đầu tích cực nhưng giá như các quốc gia thi hành các biện pháp của kế hoạch này trong năm 2018 thì việc khởi động qui trình xây dựng lại nguồn dự trữ trong năm 2019 theo thỏa thuận trong kế hoạch này.

WWF cũng đã lưu ý không có hành động nào được thực hiện cho cá mập mako Nam Đại Tây Dương mà duy trì không được điều chỉnh toàn diện.

Các biện pháp yếu ớt hiện hữu đối với nguồn dự trữ cá mập xanh cũng cho thấy không có cải thiện nào.

Quyết định cá mập vây ngắn mako từ ICCAT là một sự thất vọng khác theo Pew.

Cá mập vây ngắn mako nằm trong số các chủng loại cá mập nhạy cảm bị đánh bắt ở Biển Đại Tây Dương và thế nhưng ủy ban này đã thực hiện những biện pháp cực nhỏ để giảm đánh bắt theo đề xuất của các nhà khoa học theo Pew.

“Biện pháp của ICCAT nhằm ngăn chặn việc duy trì cá mập vây ngắn mako Bắc Đại Tây Dương không đạt được lời hứa của họ.

Cá ngừ Albacore

Tuy nhiên một điểm sáng đã là việc áp dụng một chiến lược thu hoạch cá ngừ albacore miền bắc. Điều này sẽ đưa nghề cá này vào một hệ thống quản lý dựa vào khoa học hiện đại hơn mà tránh được những đàm phán dựa vào hạn ngạch gây tranh cãi này cho thấy trong năm nay theo Paulus Tak, một viên chức lâu năm về bảo tồn cá ngừ toàn cầu tại Pew.

Quy tắc kiểm soát đánh bắt đối với quản lý nghề cá albacore miền bắc đã được áp dụng trong một các thức bền vững cho phép một sự gia tăng hạn ngạch 20% theo bộ nghề cá Tây Ban Nha nói.

ICCAT đã áp dụng quy tắc kiểm soát thu hoạch (HCR) đối với quản lý nghề cá ngừ albacore miền bắc mà sẽ cho phép tổng hạn ngạch đánh bắt của nguồn dự trữ này được thiết lập trong một các thức tự động và có thể đoán trước được. Tổng hạn ngạch đánh bắt thiết lập theo sau qui định này sẽ là 33,600 tấn từ năm 2018 đến năm 2020 cao hơn 20% so với tổng hạn ngạch đánh bắt hiện tại theo bộ nghề cá Tây Ban Nha nói.
“Nếu nguồn dự trữ cá ngừ vây xanh và cá ngừ khác cơ hội khôi phục dài hạn thì ICCAT sẽ phải cam kết áp dụng các qui tắc tương tự cho những nguồn dự trữ khác của họ bao gồm cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương theo những kỳ hạn được thỏa thuận” theo Hopkins.

Thanh Trúc   

Link tại đây

 

Bài viết liên quan

Diễn đàn “Phòng tránh rủi ro và thu nợ nước ngoài” tại TP Cần Thơ ngày 08/12/2016
Hiệp hội cá Tra Việt Nam thông tin đến Quý Doanh nghiệp Diễn đàn "Phòng tránh rủi ro và thu nợ nước ngoài" do Tạp chí Thuỷ sản tổ chức tại TP Cần Thơ. Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 6 tháng đầu năm...
Hơn 1.400 cơ sở có chứng nhận Bap
FIS - Liên minh nuôi trồng thủy sản toàn cầu (GAA) đã công bố số lượng nhà máy chế biến, trang trại, trại giống và các nhà máy thức ăn chăn nuôi trên toàn thế giới  đạt chứng nhận nuôi trồng thủy sản thực tiễn tốt nhất (BAP) vượt mốc 1.400...
CAFATEX: Cho thuê gửi Kho lạnh Thủy hải sản
THƯ NGÕ Kính gửi: Quý Hội viên VINAPA/Khách hàng Để chia sẻ phần nào khó khăn với Khách hàng trong lúc thị trường và kinh doanh có nhiều khó khăn…Công ty CAFATEX ( Hội viên VINAPA) quyết định GIẢM GIÁ cho thuê gửi kho lạnh, áp dụng giá ưu đãi đặc biệt, mức...
CAFATEX: Khởi công dự án Kho lạnh Logistic cho thuê chất lượng tiêu chuẩn Châu Âu
Ngày 27/7/2022,  Công ty TNHH MTV COLD STORAGE LOGISTIC HẬU GIANG (Thành viên của công ty CAFATEX) đã động thổ khởi công Dự án Kho Lạnh LOGISTIC Cho thuê tại số km 2081,QL1, xã Tân Phú Thạnh, H. Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang. Đây là kho lạnh đầu tiên được xây dựng...
Thông tin thị trường cần nhập khẩu Thủy sản Việt Nam
Công ty Nakahara Nhật Bản chuyên nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm chức năng, công ty có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng bột Colagen từ cá (fish collagen peptide powder). 1. Công ty Nhật Bản cần mua nguyên liệu Fish Colagen Công ty Nakahara Nhật Bản chuyên nhập khẩu nguyên liệu thực...
EVFTA-Cam kết trong ngành thủy sản và cơ hội tại thị trường Bắc Âu
Xóa bỏ ngay khoảng 50% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực, trong đó phần lớn các sản phẩm thuế cao từ 6-22% được xóa bỏ về 0% như hàu, điệp, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, bào ngư chế biến, tôm sú đông lạnh,… Tình hình thương mại thủy...

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam