Tags

ICCAT nâng hạn ngạch cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương lên 36,000 tấn vào năm 2020

22/11/2017

Hội đồng đồng quốc tế bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương (ICCAT) đã gia tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh ở Đại Tây Dương cho những năm sắp tới trong khi họ đã thất bại trong một thỏa thuận về các biện pháp mới nhằm qui định đánh bắt cá ngừ ở Đại Tây Dương theo các nguồn tin trong buổi họp ICCAT tại Marrakesh vào ngày 21/11.

Giá cá ngừ Ấn Độ Dương dịch xuống nối tiếp sự sụt giảm của Bangkok

10/11/2017

Việc đóng cửa đánh bắt của Tây Ban Nha vào ngày 05/11 vẫn chưa tác động đến giá cá ngừ Ấn Độ Dương với việc rớt theo sự sụt giảm giá cá ngừ của Bangkok theo các nguồn tin.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam