Tags

Vùng nuôi cá ngừ vây xanh tuần hoàn khép kín của Nhật sẽ sản xuất khối lượng thương mại

30/10/2017

Nhiều vùng nuôi cá ngừ vây xanh ở Nhật được thiết lập để tăng mạnh các lô hàng cá ngừ tuần hoàn khép kín trong đó tuần hoàn tái sản xuát toàn bộ được thực hiện trong tình trạng đánh bắt.

ICCAT nâng hạn ngạch cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương lên 36,000 tấn vào năm 2020

22/11/2017

Hội đồng đồng quốc tế bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương (ICCAT) đã gia tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh ở Đại Tây Dương cho những năm sắp tới trong khi họ đã thất bại trong một thỏa thuận về các biện pháp mới nhằm qui định đánh bắt cá ngừ ở Đại Tây Dương theo các nguồn tin trong buổi họp ICCAT tại Marrakesh vào ngày 21/11.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam