Tags

Các nhà sản xuất cá hồi tiếp cận cá thịt trắng

Một con số các nhà sản xuất cá hồi tăng lên đang đa dạng hóa trong sản xuất và chế biến cá thịt trắng theo lưu ý của Nhà phân tích thủy sản Gorjan Nikolik tại Rabobank. Tại đây ông giải thích sự lôi cuốn của lĩnh vực này và những gì mà nhà sản xuất cá hồi đang mang đến.

Châu Âu tiêu thụ nhiều thủy sản hơn vì nhập khẩu cá thịt trắng tăng lên

30/10/2017

Một nghiên cứu được phát hành bởi nhóm các nhà chế biến Châu Âu đã phát hiện rằng nhập khẩu cá thịt trắng và thủy sản khác của khu vực này đã tăng lên trong năm 2016 vì người tiêu dùng ăn đang ăn nhiều cá hơn.

Doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Jamaica muốn cạnh tranh với Việt Nam trong thị trường cá basa EU

11/08/2017

Công ty TNHH Algix Jamaica đang thâm nhập vào thị trường xuất khẩu cá basa nuôi (Pangasius hypopthalmus) cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung ứng Đông Nam Á đặc biệt là Việt Nam.

Xuất khẩu cá thịt trắng Na Uy lập kỉ lục

11/07/2017

Cá tuyết cod và haddock và những cá thịt trắng khác được đánh bắt bởi tàu cá Na Uy đang tạo ra doanh thu kỉ lục theo dữ liệu mới nhất.

Doanh thu cá minh thái Trung Quốc xuất Brazil chìm sâu trong khi giữa áp lực chất phụ gia

13/07/2017

Một áp lực gần đây trên cá phi lê nhập khẩu có chứa chất phụ gia làm dai giòn tăng trọng (STPP), một nhân tố giữ nước đã đánh vào nhập khẩu cá phi lê minh thái đông lạnh 2 lần từ Trung Quốc vào Brazil trong những tháng gần đây.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam