Tags

09 tháng đầu năm 2020: Diện tích nuôi mới, sản lượng thu hoạch giảm so với cùng kỳ

09 tháng đầu năm 2020, diện tích nuôi mới cá tra là 2.424 ha, diện tích thu hoạch là 2.512 ha với sản lượng đạt 834.834  tấn.

Giá cá ngừ vằn Bangkok giảm trong tháng 11

25/09/2017

Sau khi tăng xa hơn cho các đợt giao hàng của Bangkok, Thái Lan vào tháng 10 thì giá cá ngừ vằn đang điều chỉnh giảm theo một số nguồn tin.

Giá giao hàng tới Bangkok cho tháng 11 chưa được thiết lập cho các nhà đóng hộp chính các nguồn tin nói. Tuy nhiên các nguồn tin từ các nhà đóng hộp, thương mại và các công ty đánh bắt đều đồng tình rằng giá bắt đầu giảm. Cho tháng 10 mức này đã là 2,300-2,350 USD/ tấn nhưng một sự điều chỉnh giữa 150-250 USD/tấn cho thấy diễn ra vào tháng 10 theo các nguồn tin.

Giá cá ngừ vằn duy trì tăng lên khi lệnh cấm đánh bắt bằng FAD ở WCPO sắp sửa kết thúc

13/10/2017

Giá cá ngừ vằn ở trung tâm đóng hộp Bangkok, Thái Lan đang tiếp tục thắt chặt cùng với các hợp đồng đã hoàn tất để giao hàng trong tháng 10 với khoảng 2,300-2,350 USD/tấn theo các nguồn tin trong ngành gần đây.

Người mua vận chuyển cá ngừ sọc dưa từ tây sang đông Thái Bình Dương vì giá tại Bangkok tăng theo Manta

11/09/2017

Giá cá ngừ sọc dưa ở trung tâm đóng hộp Bangkok, Thái Lan tiếp tục thắt chặt với thỏa thuận được thực hiện để phân phối trong tháng 9 vào khoảng 2,100-2,150 USD/tấn theo 4 nguồn tin trong ngành.

3 nguồn tin cho mức giá 2,100 USD/tấn cùng với một nguồn tin thứ 4 từ một công ty đánh bắt đưa ra mức cao hơn một chút. Mức này tăng lên từ khoảng 1,970 USD vào tháng 8 nhưng khác thường là vẫn xung quanh 100 USD/tấn đằng sau mức nya2 được chi trả ở Manta, Ecuador, trung tâm đóng hộp chính ở miền đông Thái Bình Dương theo báo cáo trước đó bởi Undercurrent. Điều này làm cho cá ngừ sọc dưa bị vận chuyển từ miền tây Thái Bình Dương sang miền đông theo các nguồn tin.

Giá cá ngừ vằn Ecuador tăng nhanh trên mức gia tăng của Bangkok, nhu cầu mạnh từ Châu Âu

24/08/2017

Giá cá ngừ Ecuador đang trên đà tăng lên đã vượt qua giá ở Thái Lan trong khi đanh bắt khan hiếm trên biển Thái Bình Dương và lệnh đóng cửa veda ở đông và tây Thái Bình Dương.Giá cá ngừ Ecuador đã tăng vọt nhanh chóng từ 2,000 USD/tấn vào tháng 6 lên 2,100 USD/tấn và sau đó đạt 2,200 USD với một xu hướng tăng xa hơn nữa theo một số nguồn tin

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam