Tags

Nhà đánh bắt khổng lồ Trung Quốc chính quyền phạt vì những bất thường tài chính

15/08/2017

Công Ty Thủy Sản Nước Ngoài CNFC đã bị cảnh báo và các nhà cựu quản lý bị phạt bởi Cơ Quan Chỉ Đạo An Ninh Bắc Kinh (BSRB) sau khi công ty này đã cố tình che dấu thiệt hại 10 triệu nhân dân tệ (NDT) liên quan đến đánh cắp nội bộ bị thanh tra.

Đề xuất ngân sách 2018 của Trump sẽ chú ý đến trương trình thanh tra cá da trơn

29/05/2017

Đề xuất ngân sách năm tài chính 2018 của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đưa đến sự tan rã của chương trình thanh tra cá da trơn được viết thành đạo luật với đạo luật Farm Bill 2014.

Diễn đàn “Phòng tránh rủi ro và thu nợ nước ngoài” tại TP Cần Thơ ngày 08/12/2016

Hiệp hội cá Tra Việt Nam thông tin đến Quý Doanh nghiệp Diễn đàn "Phòng tránh rủi ro và thu nợ nước ngoài" do Tạp chí Thuỷ sản tổ chức tại TP Cần Thơ.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam