Tags

NMFS công bố SIMP để bắt đầu với giai đoạn “tuân thủ được báo trước”

22/12/2017

Vì những đường lối mới yêu cầu nhà nhập khẩu thủy sản Hoa Kỳ duy trì những hồ sơ cho những loại sản phẩm nhất định được thiết lập có hiệu lực vào tháng tới nên các quan chức liên bang tuyên bố họ sẽ cho phép các công ty nhẹ nhàng vào chương trình này trong bước khởi đầu.

Thượng nghị viện Hoa Kỳ hối thúc bao hàm tôm trong Chương Trình Giám Sát Nhập Khẩu Thủy Sản

31/07/2017

Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã tuyên bố vào ngày thứ năm 27/07 rằng họ đã tính đến việc lên tiếng trong một dự luật phân phối ngân sách Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã tuyên bố vào ngày thứ năm 27/07 rằng họ đã tính đến việc lên tiếng trong một dự luật phân phối ngân sách mà sẽ yêu cầu Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) bao hàm tôm trong một quy định được phát thảo để giám sát thủy sản nhập khẩu.

ASC, MSC dự báo tương lai tươi sáng của các chương trình chứng nhận thủy sản

30/04/2017

Diễn Đàn Thủy Sản Tương Lai chủ trì bởi Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản (ASC) và Hội đồng Quản lý Biển (MSC) tại Hội chợ thủy sản Expo toàn cầu tuần qua đã chứng minh là một diễn đàn mạnh cho thảo luận về cách bảo vệ thủy sản cho các thế hệ tương lai.

SAU THUẾ CHỐNG PHÁ GIÁ, HOA KỲ ĐÁNH VÀO NHÀ XUẤT KHẨU VỚI RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN

Để ngăn cản nhập khẩu vào Mỹ, chính quyền Donald Trump đã áp đặt một rào cản phi thuế quan bằng cách đưa tôm vào Chương trình Giám sát Nhập khẩu Thủy sản (SIMP) có thể làm tổn hại đến xuất khẩu từ Ấn Độ. Mỹ là thị trường lớn nhất với 5 tỷ USD ngành thủy sản Ấn Độ.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam